REFERANSLAR » Başarı Öyküleri

Başarı Öyküleri

BÜYÜME / GELİŞİM STRATEJİLERİNİN OLUŞTURULMASI
Türkiye’nin Taşımacılık Sektörünün önde gelen şirketine, ciro ve müşteri satış, organizasyonel bütünlüğünün açılımı ile ilgi olarak hedef “Sağlıklı Gelişim ve Büyüme” projesi adı altında çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalarımızda ithalat, ihracat süreci karşılıklı entegrasyonda hızlandırılmış, verimli ve sürekli işleyen aktivasyonu, verimliliği artmış bir bütünlük oluşturulmuştur. Süreçleri yatay ve dikey anlamda anlayan, öğrenen, geliştiren bir sistem entegrasyonu kurulmuştur. Artık raporlarla şirketi yöneten bir sistem oluşturulmuştur. Kimin nerede, nasıl duracağını bilen, süreci tamamlayan, şirketin büyüme unsurlarını iyi bilen bir şirket ortaya çıkartıldı. Bu sistemin sürekli ve hızlı olması amacıyla eğitimlerle sistem desteklenmiştir. Şirkete farklı bir işlevsellik kazandırılmıştır.

İHRACATA AÇILIM / GELİŞİM PROJESİ
Şirketin ihracat bilincinin yapılabilirliğinin geliştirilebilirliğinin hedeflendiği projemizdir. Şirket ağırlıklı olarak iç pazara odaklı çalışmaktaydı. Organizasyonel bütünlük reorganizasyonu ile Üretim, Ar-Ge ve İş Geliştirme bütünlüğüne hız ve süreklilik kazandırılarak alt yapıdaki çalışmalar ile birlikte, ihracat yapılandırılması, sistemi kurularak hedef çalışmalar ile ihracat hedeflemesi oluşturulmuştur. Yurtiçi satış ile yurtdışı satış odaklı bir şirket haline gelmiştir. Karlılık ve büyümede olağanüstü değişimler yaşanmıştır.

AİLE ANAYASASI VE ŞİRKET BÜTÜNLÜĞÜNÜN İŞLEYİŞİ PROJESİ
Türkiye’ nin nezih ailelerden olan, sektöründe lider bir kurumun şirket işleri ile aile ilişkilerinin düzenlenmesi amacına yönelik olarak çalışmalardır. Bu çalışmamızda, ailenin yapısı kurumun yapısı iyi analiz edilerek entegrasyona yönelik şirket ile ailenin bir bütünlük ile nesillere devir ve bir süreklilik içerisinde olması sağlanmıştır. Anayasanın işleyişi ile şirketin işleyiş bütünlüğü oluşturulmuştur. İşleyişte ailenin ve şirket çalışanlarının ikilemde kalabileceği hiçbir husus kalmamıştır.

ŞİRKETİN ORTAKLIK ANAYASASI VE GELECEĞE BAKIŞ PROJESİ
Türkiye’nin önde gelen kurumlarından önceden çalışmalarını yürüttüğümüz bir kurum ile başka bir kurumun ortaklık sürecinde yaptığımız bir çalışma bütünlüğünde; Çalışmamız iki aşamadan oluşmuştur, birinci bölüm şirketin hukuki, kuruluş, ana sözleşme oluşturma, hazırlama, risklerden oluşan haritanın oluşturulması, risklerde farkındalık ve risklerin yok edilmesi çalışmaları, ikinci bölümde ise, ortaklık ilke ve kurallarının belirlendiği Ortaklık Anayasası çalışmamız olmuştur.

123...5»
SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları