DANIŞMANLIK » Kurumsallaşma

Bütçe Planlamanın Bütçe Kontrol Sistemine Uyarlanması

Gerek kar amacı güden, gerekse kar amacı gütmeyen kurumların ve çabaların bir takım temel amaç ve hedefleri olması gerekir.

Kar amacı güden kurumlar, bir yandan kar sağlamak, öte yandan daha geniş toplumun ekonomik ve toplumsal gelişmesine katkıda bulunmak gibi birden çok amaç edinmiştir. Aynı şekilde kar amacı gütmeyen girişimler genellikle daha açık hedeflere ulaşmak isterler.

İşte yönetim yapısı ve fonksiyonu olarak, planlı girdiler ve planlı çıktılar ile entegrasyon kurulmak istenmektedir.


SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları