DANIŞMANLIK » Danışmanlık

Danışmanlıktan Ne Anlıyoruz?..

Küresel rekabet süresince bir şirketin kar edebilir hale gelebilmesi bugün çok önem arz etmektedir. Şirketler bir taraftan büyürken, bir taraftan da iş yönetimi kompleks hale gelmektedir. Ancak büyüme nasıl olmalıdır? Kontrollü analizler yaparak, güçlü olarak ve pazarlarda kendini kabul ettirerek etkin bir büyüme gerçekleştirilebilir.  

Büyüme neden önemlidir? Pazar payı yüksek olan, dağıtım kanalları güçlü olan, insan kaynakları ve sermayesi güçlü olan şirketler rakiplerine oranla daha dinamik ve güçlü bir yapıda olacaklardır. 

Hedefini ve rotasını doğru belirlemiş bir şirket, ürün geliştirmekle de farklılık oluşturabilir. Ancak bunu sürekli güncelleştirerek, iyileştirmeler yaparak ve teknolojik gelişme bütünlüğünü entegre ederek gerçekleştirebilir. İşte şirketlerin en temel amacı, hedefi rakiplerine karşı daha hızlı, sürekli dinamik bir yapıda olarak pazarda güçlü duruma gelmek olmalıdır.   

Şirketlerin pazarda güçlü duruma gelebilmeleri, kârlarını artırabilmeleri kurumun imajının, marka değerliliğinin yükselmesine, tanınırlığına ve konumuna bağlıdır. İşte bu değerlerin oluşması, bir süreçtir, zaman alıcı faaliyetlerdir. Marka olmak, üretimde üst noktada olmak, yeni yatırımlar yapmak, kurumsal değerler oluşturmak, sonuçta tanınır rekabet gücü yüksek bir kurum olmak, birçok etken ve sebebe bağlıdır. 

Dünya konjonktürüne baktığımızda değer oluşturmuş şirketlerin, uluslararası platformda marka değerlilikleri yüksek olan şirketler olduğunu görmekteyiz.  

Şirket değerliliklerinde artık üretimden ziyade markalaşma ön plana çıkmıştır.. Şirketin bilgi, birikim ve deneyimi, kurumun vizyonu ve ürün değerlilikleri de markalaşmayı takip eden, bütünleyen unsurlar olmuştur.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları