DANIŞMANLIK » Dış Ticaret Danışmanlığı

Denetim ve Bilirkişilik Hizmetleri

Sonradan kontrole, herhangi bir araştırma veya denetime tabi tutulan dış ticaret firmaları ile ilgili olarak;

a)Firmanın belge, mal ve nakit akımlarının gümrük ve muhasebe belge ve kayıtları ile incelenerek mevzuata uygunluğu denetlenir ve sonuçlar rapor edilir. 

b)Firmanın iç kontrol mekanizması gözden geçirilerek risk alanları belirlenir; riskin yönetilmesi ve sonradan kontrole hazır hale getirilmesi sağlanır.

c)Gümrük müşavirlerinden alınan hizmetin standart düzeyi test edilir.

d)Firmanın uyum düzeyinin iyileştirilmesi sağlanır ve periyodik kontrolleri yapılır.

e)Rakiplerin haksız veya usulsüz uygulamaları nedeniyle ticari menfaati zarar gören firma haklarının resmi kurumlar nezdinde korunmasına yönelik mekanizmaların başlatılması sağlanır, takip edilir ve sonuçlandırılır.

Bilirkişilik Hizmetleri

Çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren gümrük, dış ticaret ve kambiyo konularında "bilirkişilik" hizmeti verilmektedir. İstek üzerine, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere özel raporlar düzenlenmektedir.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları