DANIŞMANLIK » Dış Ticaret Danışmanlığı

Dış Ticaret Eğitimlerimiz

"İhracatta insan nelerle karşılaşıyorsa ihracat için onları öğrenmelidir".

Her ürün bazında İhracat pazarlaması amaçlı olarak araştırabilecek ve fiili olarak gerçekleştirebilecek kişilerin yetiştirilmesine yönelik eğitimlerimiz tamamen simülasyonlu olmaktadır.

A. Uluslararası pazarlama eğitimleri

B. Ticari istihbarat eğitimleri

C. İletişim eğitimleri

D. Uluslararası ticarette, strateji, senaryo ve strategem (aldatma) eğitimleri olarak şirketlere özel ve katılıma açık eğitim programlarımızı kapsar.


DIŞ TİCARETE YÖNELİK UZMANLIK PROJE EĞİTİMLERİ

İhracatını artırmak isteyen, ihracat yapmayı hedefleyen, imalat ve hizmet kalitesini artırmak isteyen sınai ve ticari faaliyetler de bulunan şirketlerimize;

  • İthalat ve İhracatta yani dış ticarette belgelerin önemi ne kadardır?
  • Proforma Fatura, Ticari Fatura, diğer faturalar nelerdir?
  • Sevk belgeleri, hukuki önemi, deniz yolu, karayolu, hava yolu, demir yolu taşımacılığında kullanılan belgeler neler olmalıdır?
  • Hangi belgeleri kullanarak ithalat ve ihracat yapabiliriz?
  • Kambiyo mevzuatına göre nasıl işler yapabilirim?

konularında, operasyonel alanda uzmanlaştıracak eğitim hizmetleri vermekteyiz.

Aynı zamanda; İthalat, ihracat, gümrük, kambiyo mevzuatları ve uygulamaları, akreditif analizleri, finansman, vergi ve muhasebe bilgisinin ağırlıklı olarak verildiği bu eğitimlerimizde, katılımcılar uygulamaya yönelik bilgiye ve firmanın operasyon faaliyetlerini yürütecek donanıma sahip olacaklardır.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları