HABERLER » Duyurular

Dış Ticarette Ticari İstihbarat Sistemlerinin Kurulmasında DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ devam ediyor.

Uluslararası Ticaretin temel amacı firmaların dünyalı firmalara dönüşerek tüm dünya ölçeğinde operasyon yapabilir hale gelerek gelecekte de var olmayı ve gelişmeyi sürdürebilmeleridir.
Yukarıdaki çıktıların sağlanabilmesi için gerekli olan alt yapının kurulması için ilk ve son koşul insandır. Bu ikisinin arasına bilgi, teknoloji, iletişim ve bunların uygulamalar sonucunda oluşan firma kültürü girer. Bu çıktıların elde edilmesi Projeye katılan elemanların, yöneticilerin ve firma sahiplerinin bu anlayışa kavuşturulmaları ile gerçekleşebilir. Bu anlamı ile de firma sahiplerinin projeye katılmaları özel bir önem taşımaktadır. Karar verme konumunda olan iş sahipleri de bu süreçlere dâhil edileceklerdir. Esas zor olan kısım buradadır yoksa yukarıdaki çıktılar için gerekli olan alt yapı ve bilgi ve yaklaşım dünya ölçeğinde zaten teorik ve pratik olarak çözülmüştür. Bizlerin buradaki misyonu bu işleri yapabilecek anlayışın ihracat süreci içindeki faaliyetler esnasında kazandırılması ve işin de doğru olarak yapılmasıdır. Bu aslında bir insan mayalama faaliyetidir.
Proje boyunca bu anlayışın ve ufkun kazandırılması hayati önemdedir. O zaman bu çıktılar bir defalık değil bunu yapabilmiş insanlarca her daim gerçekleştirilecektir.

Aşağıdaki faaliyetlerin sonucunda her firma ve ürünü için "Hedef pazarları ve bu pazarlara giriş rehberi" hazırlanacaktır. Bu sistem firma tarafından sürekli yenilenecek ve dünyadaki değişiklikler tespit edilerek bu değişimlere uyan yeni strateji ve taktikler ve yeni hedef pazarlar belirlenecektir.

Yapılacak faaliyetler aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

 1. Hedef pazarın/pazarların tespiti
 2. Hedef pazardaki rakiplerin tespiti ve değerlendirilmesi 
 3. Hedef pazardaki dağıtım ağının tespiti
 4. Hedef müşterilerin tespiti
 5. Pazara giriş stratejisinin belirlenmesi
 6. Değişen hedef pazarları ve yeni cazip pazarları tespit sisteminin kurulması ve sürekli güncellenmesinin sağlanması
 7. Mevcut durum analizinden çıkan eksikliklerin giderilmesi, hedef pazarlarda yer almasına engel durumların tespit edilmesi ve bu engellerin nasıl ortadan kaldırılacağı hususunda firmaların bilgilendirilmesi,
 8. Ürün fiyatlandırmalarının gözden geçirilmesi ve proforma ve teklif mektuplarının oluşturulması varsa düzenlenmesi.
 9. Firma tanıtım mektuplarının profesyonelce hazırlanması
 10. Firmaların katalog, broşür, kartvizit gibi tanıtım materyallerinin gözden geçirilerek iyileştirme yapılması ve profesyonel bir kurumsal kimlik oluşturulması için firmanın yönlendirilmesi,
 11. Firmaların web sayfalarının yurtdışı pazarlara uygun hale getirilerek, profesyonel kişiler tarafından hedef pazarlara uygun çevirilerinin yapılması.
 12. Firmaların ürünlerinin gözden geçirilmesi ve gerekli kalite belgelerinin tespiti, 
 13. Tek defalık satış, bayilik ve acentelik sözleşmelerinin hazırlanması,
 14. Her ürün için hedef pazarlardaki uygun fuarların tespit edilmesi ve firmaların bu fuarlara ziyaretçi veya sergileyici olarak katılmasını sağlamak (bu konudaki devlet desteklerinden firmanın yararlandırılması)

DIŞ TİCARET RAPOR HAZIRLAMA / PAZAR ARAŞTIRMASININ BAŞLIKLARI 

Giriş

1. GTİP Tespiti (Türkiye ve dünya gümrükleri ölçeğinde)

2.Türkiye ihracatı

 • HANELI GTLP'LER Bazında
 • Büyüme miktarı ve oranı (tablo)
 • Yorum: Türkiye'nin fiili rekabetçiliğinin değerlendirilmesi
 • Yıllar itibariyle ihracat tablosu
 • Aylar veya çeyrekler itibariyle ihracat tablosu
 • Yorum: En son tarih itibariyle gelişimin değerlendirilmesi
 • Türkiye ihracat grafiği
 • Türkiye rekabetçilik balonu;
 • Türkiye'nin bir üründeki ihracatının hedef bir ülke ithalatının büyüme oranından büyük veya küçük olmasını gösteren balonlar
 • Türkiye ihracat haritası
 • Tüm dünya ülkelerinin Türkiye'ye uyguladığı gümrük vergileri tablosu
 • 12 hanede Türkiye ihracatı
 • Ihracatımızın arttığı ülkelerde ki rakip ülkelerin değerlendirilmesi ve HEDEF RAKiPLERiN Tespiti
 • Yorum: 6 ve 12 haneli GTIP'ler bazında Türkiye ihracatının mevcut durumunun ve değişim eğilimlerinin değerlendirilmesi ve hedef rakiplerin tespiti

3. 6 HANELI GTIP BAZıNDA DUNYA OLÇEGINDE RAKIP ULKELERIN TESPITI

 • Yıllar ve aylar itibariyle miktarsal ve oransal büyüme tablosu
 • Yorum: rakiplerin değerlendirilmesi, hedef rakiplerin tespiti

4.   6 HANELİ GTİP BAZINDA DÜNYA İTHALATI

 • Yıllar itibariyle dünya ithalatı tablosu (büyüme miktar ve orana göre)
 • Aylar veya çeyrekler itibariyle dünya ithalatı tablosu (büyüme miktar ve orana göre)
 • Yorum: Büyüyen pazarların tespiti, Elenecek pazarların tespiti. Büyüme eğilimde olan pazarların tespiti
 • Dünya ithalat grafiği
 • Dünya ithalat haritası çıkacak
 • Dünya trade balance haritası
 • Büyüyen pazarların ithalatta uyguladığı vergi oranları
 • Rakiplerimizin hedef pazarlardaki ihracat artışları tablosu (miktar ve oran)
 • Yorum: Hedef olabilecek pazarların tespiti,
 • Hedef rakiplerin tespiti ve değerlendirilmesi
 • Olası hedef pazarlarla ~Igili "ülke, sektör ve ürün" raporlarının değerlendirilmesi

5.   SONUÇ ve DEGERLENDIRME

 • Hedef pazar
 • Hedef pazardaki rakip firmalar
 • Hedef müşteri tipinin tespiti
 • Hedef pazardaki olası müşterilerin tespiti
 • Hedef müşteriler ve istihbarat
 • Hedef müşterilerin coğrafi yerleşimlerinin tespiti
 • Giriş stratejisi ve taktiklerinin belirlenmesi

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları