SEKTÖRLER » Enerji ve Madencilik

Enerji ve Madencilik

Dünya ekonomisinde, küresel rekabet dinamikleri sürekli değişim göstermektedir. Hem şirketler, hem de ülkeler küresel rekabetin değişen dinamiklerini çözümleyerek farklılaşmayı gelişmeyi farklı hale getirmek durumundadırlar. Dünya’da sınırlı enerji ve su kaynakları üzerinde bugüne kadar hiç olmayan bir gelişme, arzu sahip olma bilinci ön plana çıkmıştır. Enerji ve Madencilik sektörü hızla büyük bir ilgi odağı haline gelmiştir. Sektör büyük bir değişim sürecindedir.

Türkiye son yıllarda geçmişle mukayese edildiğinde, yüksek miktarda sermaye çekmeyi başarmış olmakla birlikte gelişen bir ekonomi yapısına, oluşumuna girmiştir. Stratejik bir ülke olması, yeri, konumu sebebiyle Türkiye, uluslar arası oyuncular için önemi artan bir enerji pazarı haline gelmiştir. Marmara SPS enerji ve madencilik sektöründe şirketlerin öncelik yapılarının değerlendirilmesini, analizler yaparak risklerin hangi boyutta olduğunun belirlenmesini, her ölçekten firmaya profesyonel hizmetler sunmayı amaçlar ve sunar. Kurumumuz, hizmet almak isteyen şirketlerin sorunlarının çözümünde, mali konularda, insan kaynakları, yönetişim ve yeniden yapılandırma, performans geliştirme, verimlilik konularında hizmet vermektedir.


  • Madencilik
  • Petrol
  • Altyapı hizmetleri


Marmara SPS size / şirketinize nasıl bir hizmet sunacaktır?

Marmara SPS, bugüne kadar sağlamış olduğu birikimleri ile sektörde iç kontrol, mali, insan kaynakları gelişimi, performans geliştirme, verimlilik, yeniden yapılandırma, süreçlerin kontrolü ve geliştirilmesi ile sınırsız bilgi ve tecrübesiyle kurumların ihtiyaçlarına verimli, en üst düzeyde hizmet sunacaktır.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları