DANIŞMANLIK » Kurumsallaşma

ERP (Kurumsal Kaynak Planlama)

Şirketlerin gelişen konjonktürel rekabet düzeyinin artış gösterdiği günümüzde artık iç kontrol yönetimini şirketler çok hızlı ve güvenilir yapmak zorundadırlar.

Bunun yapılması ile verilerin hem mali hem de operasyonel olarak toplanması ve kullanılması gerekmektedir. ERP sistemleri şirketlerin tüm süreçlerini kapsayacak şekilde giderek yaygınlaşan bir platformda ihtiyaç haline gelmektedir. Şirketlerin önemli kontrol merkezlerinin ve ağlarının çok iyi ve bilinçli bir şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Artık hızlı, dinamik ve süreklilik arz eden şirketler gelecekte var olacaklardır.

SPS Size Ne Kazandıracaktır?

SPS , şirketlerin hatalı bir ERP geçiş sürecinin oluşmamasına ve sistemlerin oluşumu ve gelişiminin sağlanması konusunda destek olur. Ayrıca sistem kurulum risklerinin minimize edilmesinde, kontrollerinin en iyi şekilde sağlanarak verilerle kontrol, koordinasyon ve çözümlerin sağlanmasına ve sistemin işler halde olmasına ilişkin çözümler sunar ve metotlar geliştirir.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları