DANIŞMANLIK » Strateji

Finansal Model / Yöntem Oluşturma Danışmanlığı

Küreselleşen ekonomilerde finansal değerlilikler önemini arttırmaktadır. Şirketlerde finansal stratejilerin belirlenmesi kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerin belirlenmesinde en büyük temel faktördür. Finansal verimliliği, değerlemesi olumlu olmayan şirketlerin uzun yaşamaları artık mümkün değildir. Kurumların artık şirketlerinde finansal yönetimi, stratejik finansal yönetim şekline dönüştürmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir.

Şirketler stratejilerini hayata geçirebilmeleri için periyodik bazda kontrol edilebilir raporlamaların, sapmaların hedeflere uzaklığı, gelecek değerlilik analizleri karlarının alınması var olma ile son derece paralellik arz etmektedir. İşte Marmara SPS olarak kurumların yönetim anlayışları içerisinde karne değerliliklerine etki eden bir unsur olarak finansal çalışmalarımızda, her kurumun kendi değerliliği ve finansal modelleme anlayışı olduğu bilinci ve düşüncesiyle şirketlere finansal modellemeler ve yöntemler geliştiriyor, sistemlerini kuruyor ve uygulamaya alıyoruz.

Bu bölümdeki diğer çalışmalarımız ise;

  • Şirketlerin finansal kriz yönetim çalışmalarını yapmak, stratejiler geliştirmek ve yönetmek.
  • Stratejik finans yönetimi içerisinde şirketlerin kaynak oluşumlarını sağlamak, ilgili kurumlarla görüşmeler yapmak, stratejik finans yönetimi ile birlikte şirketin yaşam gücünü arttırıcı, varolmasını sağlayan çalışmalar yapmaktayız.

Marmara SPS bu bütünlük ve çözümlemeler ile şirketlerin kritik süreçlerini yönetip hedeflerle yönetim stratejilerini geliştirerek çalışmalar yapar ve sonuçlandırır.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları