DANIŞMANLIK » Dış Ticaret Danışmanlığı

Gümrük Danışmanlık Hizmetleri

Gümrük, dış ticaret ve kambiyo konularındaki danışmanlık hizmetlerimizin amacı;

  • Gümrüklerde karşılaşılabilecek sorunları azaltma,
  • Maliyet düşürücü ve zaman kazandırıcı yeni gümrük tekniklerinden faydalanma,
  • Şirketlerin gümrük müşavirleri ile ilişkilerini düzenleme,
  • Avrupa Birliği Mevzuatı ve uygulamaları açısından bilgilenme vegümrüklerde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm üretme, konularında fayda sağlamaktadır.

Bu çerçevede;


  1. Gerçek ve tüzel kişilere gümrük, dış ticaret ve kambiyo mevzuatından kaynaklanan sorunları ile ilgili olarak danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
  2. Adli ve idari soruşturma ile sonradan kontrole ilişkin denetlemelerde kişilerin ve firmaların doğru yönlendirilmesi sağlanmaktadır.
  3. Adli ve idari uyuşmazlıklarda görüş bildirmekte, kişiler veya firmalar idare ve denetim elemanları nezdinde temsil edilebilmektedir.
  4. Ekonomik etkili gümrük rejimleri ve dış ticaret işlemleri için; Resmi kurum ve kuruluşlardan alınacak her türlü izin, belge ve görüşlerin müracaat dosyaları hazırlanarak, takip edilmekte ve sonuçlandırılmaktadır.
  5. Gümrük uyuşmazlıkları konusunda idari aşamada itiraz ve yargı aşamasında dava dilekçeleri hazırlanmaktadır.
SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları