DANIŞMANLIK » Dış Ticaret Danışmanlığı

İhracatta Temel Dış Ticaret Belgeleri Nelerdir? Neler Olmalıdır?

İthalat ve İhracatta yani dış ticarette belgelerin önemi ne kadardır? Proforma Fatura, Ticari Fatura, diğer faturalar nelerdir? Sevk belgeleri, hukuki önemi, deniz yolu, karayolu, hava yolu, demir yolu taşımacılığında kullanılan belgeler neler olmalıdır? Hangi belgeleri kullanarak ithalat ve ihracat yapabiliriz? Kambiyo mevzuatına göre nasıl işler yapabilirim?

  • Dış ticaret departmanı oluşumunun organizasyon içinde sağlanması,etkin hale getirilmesi.
  • Dış ticaret departmanının ihracata yönelik eğitimleri,sektörel bazda ithalat ve ihracat sistematiğinin kurulması, yönlendirilmesi.
  • İlgili birimde görevli personellerin bilgi ve deneyim analizlerinin yapılması çalışmaları.
  • Belge ve evraklar üzerinde inceleme çalışmaları.
  • Banka, gümrük, ihracat birlikleri, kambiyo müdürlüğü, vergi daireleri ile temaslar, görüşmeler sonuç raporlarının şirkete sunulması çalışmaları.

 Bu çalışmalar bütünlüğünde;

İlgili birim yönetici ve çalışanlarının bilgi deneyim, organizasyon içerisindeki analiz ölçümlerine ve yetkinliklerine göre tespit edilmektedir. Bu ölçümlerde, mevzuat bilgileri, müşteri ve satıcılarla ilişki koordinasyonu, hukuki bilgilerine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Dış ticaret departmanının uygulamadaki evrakları incelenerek, uygunluk denetimi çalışmaları, banka, gümrük, kambiyo, vergi daireleri, ihracatçı birlikleri, koordinasyon bütünlüğün oluşumu, incelenmesi çalışmalarının yapılması sağlanmaktadır.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları