AKADEMİ » Uzmanlık Eğitim Programları

İleri Muhasebe, Bütçe ve Stratejik Maliyet Yönetimi Uzmanlık Programı

Dış ticaretin temel bilgileri, uluslararası pazarlara açılmak ve yeni müşteriler bulmak, operasyon işlemleri, dış ticarete başlangıç ve temel esaslar, dış ticarette teslim şekilleri, ödeme şekilleri ve taşıdıkları riskler,  ihracat pazarlaması, kambiyo, gümrük, dış ticarette devlet destekleri ve dış ticaretin finansmanı konularında sahip olunan bilgilerin tazelenmesi, eksik bilgilerin tamamlanması, mevzuat düzenlemelerinin ve ihracat pazarlama stratejilerinin en güncel halinin aktarılması, özellikle çalıştıkları sektörlere özgü karşılaştıkları sorunlara  çözüm üretilmesi hedeflenmektedir.

İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Sistemleri 

  • İşletme Bütçeleri, Bütçe Türleri 
  • Temel Bütçeleme Prensipleri 
  • Faaliyet Hacminin Planlanması 
  • Başa baş Noktası Analizi 
  • Gelirlerin Planlanması 
  • Giderlerin Planlanması 
  • Proforma Mali Tablolar 
  • Bütçelerin Kontrol ve Analizi, Sorumluluk Bütçeleri, Performans Raporları
  • Bütçeler ve Performans Yönetim Sistemleri 
  • Stratejik Planlama ve Orta Vadeli Bütçeleme 
SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları