HABERLER » Duyurular

ISO 11.SANAYİ KONGRESİ-Firmamız Adına Katılan YAMAN KOÇ'un YATIRIM VE DIŞ TİCARET STRATEJİLERİ VE PAZAR İSTİHBARATI Konulu Konuşması

19-20 Aralık 2012 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilen "ISO 11.Sanayi Kongresi"nin teması "Sürdürülebilir Rekabet Gücü: Bölgesel Üretim, Küresel Güç" olarak belirlendi.


11. Sanayi Kongresi'ne her yıl olduğu gibi bu yıl da, başta KOBİ'ler olmak üzere sanayicilerin, kamu yöneticilerinin, iş dünyası, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin geniş katılımı ile gerçekleşti.

Kongrenin ikinci günü ise, YATIRIM VE DIŞ TİCARET STRATEJİLERİ VE PAZAR İSTİHBARATI konularında Uzman olan Yaman KOÇ konu ile ilgili konuşmasını katılımcılar ile paylaştı.

KOÇ, İstanbul Kongre Merkezi'nde İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) düzenlediği 11. Sanayi Kongresi'nde Günümüz dünyasında sanayi ve ticaretin mevcut durumunu en iyi betimleyen terim “hiper rekabettir.” “Hiper rekabet” sadece iş yaşantısı ile de ilgili değil, hayatın bütün alanlarında belirleyici bir unsur olarak öne çıktığını vurguladı.

KOÇ, Dünyadaki rekabet hangi düzeydedir? Birçok üründe tam olarak bir hiper rekabet söz konusudur. İşte böyle bir yoğunlukta başarılı olabilmek için bu yoğunlukları ve akışları hem genel olarak hem de anlık ve operasyonel olarak tanımlayan ve buna uygun stratejiler ve taktikler geliştirilmesine yardım eden “ticari bilgi ve istihbarat sistemine” gereksinim vardır, dedi.

Özet olarak söylersek; Ticari bilgi ve istihbarat bugünkü dünyamızda hiper rekabetle baş edebilmenin ve stratejik üstünlük yaratabilmemizin en önemli temelidir. Bu anlamda bir “navigasyon sistemi” olarak, sizi ürününüz bazında dünya üstünde konumlandırarak, hedefleriniz doğrultusunda uluslararası pazarlama stratejinizin belirlenmesini sağlayan bir bilgi sistemidir. Bu sistem size, amaçlarınız bağlamında nereye yatırım yapılabileceğini, hangi pazarlardan uzak durulması gerektiğini, hangi pazarlara öncelikli olarak girilmesi gerektiğini ve girilen pazarlarda performans ölçümlerini yapabilmeyi mümkün kılan bir sistematiktir diyen KOÇ, Stratejide yapılan hatalar taktik düzeltmelerle çözülemez. Bu “güç kullanmanın sanatı” olan stratejinin temel ilkelerinden birisidir.

Yatırım ve dış ticaret stratejileri ve Pazar istihbaratı alanında 3 çeşit kurumdan söz edebiliriz.

1.Devletler

2.Ticareti geliştirme Kuruluşları

3.Firmalar

“Hiper rekabet” ortamında devletler ne yapmalıdır ? Öncelikle bir konunun netleştirilmesi ile işe başlanmalıdır. 

Devletlerin ticaretteki görevleri bitti mi? Bize göre hiper rekabet ortamında tam tersine, devletlerin görevi daha da fazlalaştı ve detaylandı. Kendi ülkenizdeki firmaların sürdürülebilir karlı dış ticaret yapmalarının birinci adımı devletin bu konuda dünyayı kavrayan, yorumlayan bir stratejik yaklaşımının olmasıdır. Bu stratejik yaklaşım ticareti geliştirme kuruluşları ve tek tek firmalar için de aynen geçerlidir.  

Türklerin stratejiye yaklaşımları diğer uluslardan farklıdır. Bizler daha çok taktik üstünlüğü ve anlık yaratıcı keşifleri her alanda benimseriz. Bu yaratıcılığın ortaya konması açısından olumludur ancak bu yaklaşımı yok etmeden kazandırılacak “stratejik kavrayış” başarıyı artıracaktır, dedi.

 

KOÇ, sonuç olarak, NE YAPMALIYIZ? Önerilerini şöyle sıraladı;


  • Devletin bilimsel verilere ve sağlıklı bir dünya analizine dayanan yatırım ve dış ticaret stratejisi olmalıdır. Öncelikle sağlıklı işleyen bir ticari bilgi ve istihbarat sistemi kurulmalıdır.
  • Bu sistemin içinde firmalar, ticareti geliştirme kuruluşları ve devletin ilgili birimleri olmalıdır.
  • Devlet destekleri çizilen dünya stratejisi bağlamında tasarlanmalıdır.
  • Ürün bazında ticari bilgi ve analiz yapabilecek kurumlar oluşturulmalıdır.
  • Üniversite müfredatları ticari bilgi ve istihbarata ve uluslararası pazarlama ilkelerine göre yeniden düzenlenmelidir.
  • Ticari istihbarat-informatıon broker ve rekabet istihbaratçısı yetiştirmek için kurumlar oluşturulmalıdır.
  • Ticareti geliştirme kurumları bu stratejiye bağlı olarak eğitimlerini ve desteklerini organize etmelidir.
  • Dış ticaret alanındaki değişik uzmanlık düzeyleri, mesleki düzeyler ve nitelikler belirlenmeli ve eğitimler buna göre planlanmalıdır. Bu alanda mesleki kuruluşlar oluşturulmalıdır.
  • Markalaşma stratejisi küçük firmalara indirilmelidir.
  • Alt yapısı hemen hemen tamamlanmış ve kalkışa hazır firmalar tespit edilerek bunlara ticari bilgi ve istihbarat ile hızlı gelişim dozları verilmelidir. Bu alanda yetişmiş insan gücü oluşturulmalı ve seferber edilmelidir.
KOÇ, Bütün mesele bugünkü dünyada ticari operasyonu yapacak ihracatın özel kuvvetlerini yetiştirebilme meselesidir. Bu ihracatçıların deneyimlerinin ticari bilgi ve istihbarat teorisi ile birleştirilmesi ve stratejik bir yaklaşım ve planlama ile gerçekleşeceğini söyledi.


SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları