Kullanım Şartları

SPS Consultant verileri gözden geçirme kopyalama print etmek için ilgili kişilere yetki vermiştir. Bu bilgiler sadece bilgi edinmek belirli amaçlar için kullanılabilir.

Verilerde dokümanlarda tanımlanmış logo, yayın, dizayn, yazılım, know how, bilgi veya düşüncelerin şirketimiz tarafından üstlenilmiş, bilgi ve dokümanlar olup, bu bilgi ve dokümanların sizlere lisans hakkının verilmediğini bilgilerinize sunarız. Bu bilgiler özel veya genel konulardaki genel bilgilenmeniz adına sunulmuştur. Bu bilgiler danışmanlık, yatırım, yönetim, vergi, hukuki ve diğer süreçlerin çözümünde profesyonel hedefleri ve amaçları hedeflemektedir. Bunun için, hedefe ulaşmak, karar vermek, yönetim stratejilerinizi belirleyebilmek için işinizi etkileyebilecek herhangi bir uygulama içine girmeden önce profesyonel bir danışmanlık süreciyle çalışma yapmanız gerekmektedir.

Bilgi, belge ve dokümanların sınırlandırmaksızın SPS Consultant doküman veya bilginin hatasız, eksiksiz uygulama sonuçları hususunda özel kriteriyle uyuşum sağlayacağı hususunda garanti vermektedir.

Bu bilgi ve belgelerin kullanılmasından doğan, doğabilecek tüm riskler kullanan kişiye/ tüzel kişiliğe ait olduğunu kabul edenler, SPS Consultant çalışanları, ortakları, müdürleri bahse konu yayınlanmış dokümanlarımızın kullanılması sonucundan doğan, doğabilecek risklerden hiçbir şekliyle sorumlu değildir. Bu verilen bilgiler sizler için anahtar teşkil edecek, yönlendirecek ve SPS Consultant hakkında bilgi sahibi olmanıza yardımcı olacaktır.

SPS Consultant web server'deki bilgi, belge ve dokümanlar,SPS Consultant logoları SPS nin ticari markasıdır. Bahse konu tüm ürünler SPS Consultant tarafından uygulanan, çalışmaları yapılan, sistem koordinasyonunu oluşturan bilgileri kapsar.

Bu belge ve bilgilerin alınması, incelenmesi ve fayda sağlaması için sizlerin bilgi dağarcığına sunulmuştur, sunulmaya devam edecektir.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları