DANIŞMANLIK » Kurumsallaşma

Kurumsal Maliyet Düşürme Danışmanlığı

Stratejik Maliyet ve Kar Planlama aracı olarak hedef maliyet yönetimi, değişen rekabet stratejilerinde ve koşullarında kurumların kar marjlarına etki etmektedir. Geçmiş dönemlerde kurumların karlılık ve maliyet dengesi durağan bir şekilde seyretmekteydi. Günümüz koşullarında böyle seyretmemesi kurumların farklı çalışmalar yapmasını, farklılaşmayı ortaya koymalarını gerektirmektedir. Bunun için de verimliliklerini arttırarak, maliyet planlamarını yapmalı ve yaptıkları bu planları hızlı ve sürekli bir şekilde kontrol altına almalıdırlar.

Stratejik amaçları, kar sağlamak ve bunu maksimumda tutmak olan işletmeler, temel yönetim fonksiyonları içerisinde bilinçli ve organize bir çalışmayı, planlı ve sistematik olarak oluşturmak zorundadırlar. Temel yönetim fonksiyonlarından bir tanesi de kar planlamasıdır. Kurumlar kar planlamalarını yaparken çalışmanın başarıya ulaşabilmesi için kar yapısını etkileyen tüm değerlilikleri ayrı ayrı analiz etmek, bunlar arasındaki koordinasyonu ve etkileşimi analiz etmek durumundadırlar. Maliyet, günümüz kurumlarında en önemli faktörlerden bir tanesidir. Kurumlar maliyet yönetimi çalışmalarını sistematik bir planlama içerisinde yapmalıdırlar. Bu yapının birçok bileşeni olduğu için, çözümlemeler de, sistematik ve zaman planlaması sürecinde yapılmalıdır. Maliyet değerlilikleri kurumların, yönetimsel yapısı, yatırım stratejileri, ürün stratejileri, insan kaynakları yönetim stratejileri, ar-ge, ürün geliştirme, tedarik zinciri ve yönetimi ile ilgili organizasyonel bütünlüğü ilgilendirmektedir.

Marmara SPS, Kurumsal Maliyet Düşürme çalışmalarında kurumların sağduyu yapıları, sezgisel yapıları, yönetim teknikleri ve anlayışlarını içine alan tüm süreçleri kapsayan, teşhis ve teknik yöntemler, değerlendirme yöntemleri, planlama ve kontrol yönetim teknikleri, iletişim teknik çalışmalarına kadar olan yapıları organizasyonel bütünlükte ele alarak çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Marmara SPS olarak çalışmalarımızı bir proje yönetimi yaklaşımı içerisinde oluşturarak kurumlara destek vermekteyiz.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları