DANIŞMANLIK » Strateji

Kurumsal Stratejik Finansman Yönetimi Danışmanlığı

İşletmelerin başarısı, etkin finansal yönetim ve kontrol ortamıyla yakından ilişkilidir. Ülkemizde karşılaşılan genel işletme eksikliklerinin giderilebilmesi için yoğun rekabet ortamına ayak uydurabilmek, hızla değişen mevzuatlara uyum sağlayabilmek, yeni iş yaklaşımlarını benimseyebilmek, gelişen teknolojiyi etkin kullanabilmek ve kurumsal hedeflere hızlı ve güçlü varış yapabilmek gerekmektedir.

İşletmelerin ortaklarının ve çalışanlarının ticari faaliyetlerle ilgili doğru ve güvenilir bilgiye en kısa yoldan ve en kısa zamanda erişebilmeleri İşletmeleri güçlü kılmaktadır. İşletmede oluşan mali nitelikteki olayları belgeleyen, kaydeden, raporlayan ve mali bilgileri aktaran muhasebe ve finansman birimi işletmelerin vazgeçilmez bir parçasıdır. 

Günümüzde özkaynak ve yabancı kaynak oluşumunda piyasa şartlarının strateji zamanlaması yapılamadığından, cari politikalarla hareket edildiği görülmektedir. Bu yaklaşıma bağlı olarak, şirketlerin gerçek potansiyellerine ulaşmadaki güçlükleri ve bunların nedenleri konusunda yaptığımız çalışmaların şirketlerle bütünleştirilmesi sağlanmıştır.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları