SEKTÖRLER » Makine Sanayi

Makine Sektörü

Ülkelerin gelişmesinde önemli bir rol oynayan sektördür. Yatırım ürünü üretmesi sebebiyle, imalat sanayinin temel dinamik sektörüdür. İmalat sanayinde her sektöre girdi sağlayan, sanayileşmenin önemli bir gücü olması, cari açığa önemli bir etken olan sektör olması sebebiyle büyük bir önem arz etmektedir.

Artık Türkiye makine imalatında son yıllarda oldukça mesafe kaydetmiştir. Ancak global piyasada ülkeler arası bu sektörde rekabet edebilmek için güncel teknolojilerin yakalanması, mühendislik inovasyon ve araştırma çalışmalarının yapılması, geliştirilmesi gerekmektedir.

Ülkelerin gelişmişliği ürettikleri ürünlerin farklı katma değerler ortaya koymasıyla ölçümlenmektedir. Bu da ülkenin kendi değerleri ile neyi üretebildiği ile doğru orantılıdır.

Sektörde rekabet edebilmenin en önemli unsuru, doğru stratejilerle, stratejilerin uygulanması ile mümkün olabilmektedir.

Makine sektörünün tüm sektörlerle direkt veya endirekt birçok ilişkisi vardır. Bu entegrasyonda bu sektörün gelişimine pozitif etki yapmaktadır.

Marmara SPS kurumunuza yönelik nasıl bir hizmet sunabilir?

Kurumunuzun dinamikleri ile bütünleşik büyüme ve gelişim planlama hizmetleri kurumsal yapılandırma, mali ve finansal stratejik hizmetler verir. Kurumunuzda karşılaştığınız, düşüncenizdeki fikirleri bizle lütfen paylaşın.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları