AKADEMİ » Panel ve Sempozyumlar

Panel ve Sempozyumlar

Toplumsal, bilimsel, sosyal ya da siyasî birçok konuyla alakalı, Ülkemizin gündeminde, önemli konuları tartışmak amacıyla,  toplumu ilgilendiren konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı Panel ve Sempozyum Programlarında amaç; bir konuda karara varmaktan ziyade sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya koymaktır.  Söyleşi havası içerisinde uzmanların, dinleyiciler karşısında bilgi ve görüş bildirdikleri, sonra da dinleyicilerin soru sorarak ve açıklamalarla konuşmaya katıldıkları program,  konuşmacıların görüşlerini belirtip bilgilerini paylaştıkları bir bilgi dağıtma ve yorum yapmalarını sağladığımız programlarımız dır.

SPS Akademi, ülkemizdeki konjonktürel gelişimlere ve dünya konjonktürel gelişimleri ile entegre olmuş şekliyle eğitim zirveleri, sempozyumlar yapmaktadır. SPS Akademi bu çalışmalarında en önemli olgunun verimlilik ve izlenimler olduğu bilinci ile hareket etmektedir.

SPS Akademi kurum ve kuruluşlarla özel programlanmış eğitim zirvelerinin de liderliğini üstlenmektedir. Çalışmalarında organizasyon bütünlüğünü kurarak verimli sonuçlar alınan, bilinçli ve fayda sağlayan bir geniş katılımlı bilgilendirici eğitim temelli programları gerçekleştirmektedir.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları