AKADEMİ » Kurumlara Özel ve Katılıma Açık Eğitimler

Performans Geliştirme Eğitimleri

Bu eğitimle birlikte, Kuruluşun stratejik amaçlarını gerçekleştirmesi, performansını değerlendirebilmesi ve stratejileri hayata geçirebilmesini sağlayacaksınız. Performans Geliştirme Eğitimleri, Performans yönetimi kavramı ve değerlendirme sistemleri konularında bilgi edinmek, bu konulardaki yetkinlikleri geliştirmek, bilgi ve becerilerinin bireye kazandırılmasına yönelik hazırlanmıştır.

 • Performans Yönetimi
 • Motivasyon
 • Zaman Yönetimi 
 • Performans Değerlendirme Sistemi Kurma Yöntemi ve Aşamalar
 • Geçmiş Performansı Değerlendirme ve Görüşme Teknikleri
 • Çalışanların Yetkinlik Düzeylerinin Geliştirilmesi
 • Eğitim Gereksinimlerini Belirleme
 • Performans Ölçütlerinin Saptanması ve Değerlendirmelerde Etkin Yöntemler
 • Kurum Eğitim İhtiyaçlarının Objektif Değerlendirilmesi
 • Grup Dinamiği, Takım Çalışması ve Takımların Yönetimi
 • Hedefe Dayalı Performans Değerlendirme Süreci
 • Şirket İçi İnformal Grupların Tanımlanması

 Performans Ölçümlemelerinin Saptanması ve Değerlendirme

 • Personel Yönetimi İle İKY Arasındaki Farklar
 • İş Analizleri, İş Tanımları, İş Gerekleri 
 • Etkin İlan Hazırlama
 • Eleman Seçmede Teknik ve Yöntemler
 • Mülakat Sırasında En Çok Yapılan Hataların İrdelenmesi
 • Performans Değerlendirmenin Avantaj ve Dezavantajları
 • Performans Değerlendirmede Yapılan Hatalar 

Grup Dinamiği, Takım Çalışması ve Yönetimi

 • Grubun Bireysel Tutum Değişimine Etkisi
 • Grubun Bireyin Verimliliğine Etkisi
 • Sorunun Belirlenmesinde Grubun Katkısı
 • Yeni Fikirlerin Yaratılması Bakımından Grup
 • Takımların Sahip Olması Gereken Temel Özellikler
 • Takım Türleri
SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları