AKADEMİ » Kurumlara Özel ve Katılıma Açık Eğitimler

Profesyonel Yönetim Eğitimleri

Profesyonel Yönetim eğitimleri gelişen dünya şartlarında, iş hayatında en üst başarıyı hedefleyen, kendini geliştirmek isteyen herkese gereklidir. Profesyonel Yönetim eğitimleri yeni bir imaj sahibi olmak isteyen herkese, önder olmak isteyen kişiler için kaçınılmaz bir gerçektir. Bu programlarımızda üst düzey yöneticilerin eksik olduğu, geliştirmek istedikleri bilgilerin verilmesi hedef edinilmiştir.

 • Zaman Yönetimi
 • Değişimi Nasıl Yönetiriz? Alışkanlıkları Nasıl Değiştiririz?
 • Stresle Başa Çıkma Yöntemleri
 • Stratejik Planlama ve Yönetim
 • Takım Çalışması, Takımı Belirlenen Hedeflere Yönlendirmek
 • Toplantı Yönetimi
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Kurum Kültürü
 • Risk ve Kriz Yönetimi
 • Süreç Kontrolü ve Altı - Sigma Sistemi
 • Marka Yönetimi
 • Yönetim ve Yöneticilik Becerileri
 • Hedef Belirleme Teknikleri
 • Özgüven Geliştirme Teknikleri
 • Yöneticilik, Liderlik Yetkinlikleri
 • Yöneticinin Görev ve Sorumluluğu
 • Yaratıcı Düşünme Yöntemleri
 • Temel Yönetim Becerileri
 • Stratejik Yönetim
 • Proje Yönetimi
 • Değişim Yönetimi
 • Araştırma ve Geliştirme Yönetimi
 • Benchmarking (Sürekli İyileştirme Süreci)
 • Balanced Scorecard Düşüncesi
 • Balanced Scorecard Nedir? Neden Önemlidir?
 • Balanced Scorecard (Kurum Karnesi) Şirketinize Ne Kazandıracaktır?
 • Stratejik Yönetim ve Balanced Scorecard Uygulaması
SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları