DANIŞMANLIK » Kurumsallaşma

Sektöre / Şirketlere Özel Stratejik Çözümler

Kurumlar artık gelecek planlamalarında uzun vadeli düşünmek, bunları stratejik planlar haline getirmek, gerçekleştirmek ve uygulamak durumundadırlar. Geleceğini senaryolarla planlamayan kurumun geleceklerine bakışları olumlu seyretmeyecektir. Bunun için artık kurumlar gelecekteki belirsizliklerini etkili bir şekilde yönetmek ve stratejik planlamaları verimli hale getirmek zorundadırlar. Kısa dönemli düşünen kurumlar yaşam çizgilerini kısaltmış olacaklardır.

Marmara SPS stratejik çözümleme sürecinde geliştirilen ve analiz edilen durumları bir stratejik plan sürecinde değişik alternatifleri belirleyerek, senaryolar oluşturarak kurumun stratejik hedef çözümlemesini yapar. Günümüzde kurumlar ister büyük isterse de küçük ölçekli olsunlar, tüm organizasyonun, stratejilerinin belirlenmesinde, gelecek planlamalarının yapılmasında değer üretmeleri için sistemin içerisinde olmalarını istemektedirler. Bu sayede gelecek için alınmış bir kararın zaman içerisinde ölçümlenmesi de mümkün olabilmektedir.

Marmara SPS stratejik çözümlemelerde, kurumların öncelikle kritik sorularının belirlenmesi ile süreci yönetmektedir. Belirlenen kritik sorular bütünlüğü ile stratejik çözümlemelere adım atılarak senaryolar geliştirilmektedir. Bu kritik süreç sonrası veri toplama sürecinde de kurumun değerliliklerine yönelik veriler toplanmaktadır.    Sebep -  Sonuç ilişkisine göre uygulanacak metod belirlenir. Bu metod içerisinde belirgin olan ve olmayanlar analiz edilerek çözümleme metodlarına göre tanımlamalar yapılır, çözümlemesi yapılacak stratejilerin belirsizlik süreçleri de dikkate alınarak planlama adımları belirlenmiş olur.

Marmara SPS kurumların verimli ve tutarlı, değerlilik arz eden stratejiler oluşturmalarında önemli bir faktör olmakta, rol üstlenmektedir.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları