DANIŞMANLIK » Strateji

Şirket Değerleme Danışmanlığı

Şirketler artık farklı değerliliklere göre gelişim potansiyellerini yönlendirmektedirler, çünkü stratejilerle, stratejik yönetimlerle faaliyetlerini aktif hale getirmektedirler. İşletme değerlilikleri artık maddi ve görünen değerlerden oluşmamaktadır. 

Küreselleşen dünyada değerlilik, şirket işleyiş ve varoluş kavramları farklılaşmış günden güne de farklılaşmaya devam etmektedir. Her ne kadar bir şirketin kesin değeri fiilî bir alışveriş ile ortaya çıksa da, değerleme için temel alınabilecek bir bedel ancak belli yöntemler ile tespit edilebilmektedir. Mali tablolara ulaşılması, elde edilen sonuçların, ilgili sektör ortalama değerleri ile karşılaştırılması, bu veriler ışığında gelecek yıllara ilişkin mali tablo projeksiyonlarının oluşturulması, değere etki eden objektif ve sübjektif diğer hususların belirlenmesi ve mali verilere dayanan firma değerine ilave edilmesi, nihai varlık değerine ulaşılması, hususlarını  belirli bir sıralama ve bütünlük içerisinde uygulamaktayız. 

Marmara SPS çalışmalarında şirket değerlemelerinde geliştirmiş olduğu kendine özgü kriterlerle, genel kabul görmüş kriterler bütünlüğünde çalışmalar yaparak, en objektif ve doğru değerliliği ortaya çıkararak kurumlara hizmetini sunmaktadır.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları