DANIŞMANLIK » Strateji

Şirket Satınalma ve Birleşmeleri Danışmanlığı

Kurumlarda, birleşme ve satın alma süreçleri içinde en önemli adımlar şirketlerin doğru bir yöntem ile değerlendirilmesi, en uygun ortak bulunması ve tüm tarafların aynı dili konuşmasını sağlayabilmektir.

Satın alma ve birleşme işlemlerinin şirketinize kattığı değeri nasıl ölçer ve korursunuz?

Her tür birleşme, satın alma, satış veya halka arz işlemi kendisine özgü riskleri ve fırsatları ortaya koyar. İşlemler süresince her adımda karşılaşılacak zorlukları aşmak için teknik bilgi ve tecrübe gerekmektedir. Satın alma ve birleşme operasyonlarına yönelik olarak çalışmalarımızda, süreçlerin gerçekleşeceği pazarlara ilişkin makro ekonomik durumun analizi, politik risk değerliliklerinin tespiti, yasal, mali, finansal, hukuki altyapıya yönelik değerliliklerin ortaya konulması, fırsat ve tehditlerin tespiti, değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Kurumların, ortaklarının analizi, değerlendirilmesi, ortakların ekonomik ve mali değerliliklerinin analiz çalışmaları, ortaklık sürecine yönelik hukuki süreç analizlerinin yapılması, yasal mevzuat yapısının tespiti, alım - satım işlemlerinde hisse ve ortaklık yapılarının ortaya konulması, satış - alım fiyatlandırılmasının oluşumu yapılır. Bu süreçlerle birlikte işleme konu kurumun personel yapılarının analizi, yönetim organizasyon yapısının ortaya konulması, finans değerliliklerinin değerlendirilmesi analizlerin yapılması, mali kayıt değerliliklerinin, mali tablolarının analiz değerliliklerinin ortaya konulması, sürdürülebilir karlılık analizlerinden, işleme konu şirketin, şirketlerin tedarik zinciri yönetiminden, müşteri yönetim planlamasına, yabancı kaynak tedariki yapan kurumlarla yapılacak görüşmelere kadar, ilişkilerinin analiz çalışmaları, sonuçlarının değerlendirilmesi yapılır.

Günümüzde Birleşme ve Satınalma aynı kavramları ifade ediyormuş gibi algılansa da, bu iki kavram birbirinden farklıdır. Çünkü birleşmelerde yeni bir şirket oluşmakta, satınalma da ise yeni bir şirket söz konusu olmamaktadır. Marmara SPS de bu iki kavramı farklı ifade ve süreç olduğu bilinciyle çalışmalarını yürütmekte, mali, hukuki ve yapılanma anlamındaki süreç adımlarını bu farklılığa göre oluşturmaktadır.

Marmara SPS'nin farklı sektörlerdeki şirket satın almaları ve birleşmelerinde yapmış olduğu çalışmalar neticesinde oluşmuş bilgi birikimi ve tecrübesi, satın alma ve birleşmelerde stratejilerin oluşturulması ve uygulama süreçlerinde önemli bir faktör olmuştur. Marmara SPS birleşme ve satın almalar sonrası kurumların yeniden yapılandırma, büyüme, gelişim stratejileri ile ilgili hizmetlerini geniş bir yelpazede sunmaktadır.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları