DANIŞMANLIK » Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma

Şirket Yönetiminin Gelecek Nesillere Devrinin Planlanması

Aile Şirketlerinde eski kuşağın, yeni kuşağın daha hazır olmadığı düşünceleri ile yeni kuşağa yönetim devrini bırakmamaları ve bu aşamada yaşanan gecikmeler kurumlar içerisinde birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Kurumlar içerisinde yetki devrinin tamamlanamamasına sebep olmaktadır. Kuşaklar arası iletişim kurallarının olmaması sürecin içerisine problemleri de beraberinde getirmektedir. Gelecek nesillere devrin planlanmasında, Marmara SPS kendine özgü geliştirmiş olduğu tecrübeleri ile entegre ettiği çalışmaları, bir kurum için devir sürecinin ne zaman, nasıl, hangi süreçlerle ve hangi bütünlükte olması gerektiği yönünde, şirketin nesillere devir planlamalarını oluşturur, geliştirir ve çatışmasız bir şekliyle sürecin işleyişini sağlar ve düzenleme çalışmalarını yapar.

Bu çalışmalar ile ailenin ve şirketin bütünlüğü, geleceği belirlenmeye başlanmış olacaktır. Marmara SPS olarak; bugüne kadarki yaptığımız ve yapmaya devam ettiğimiz çalışmalarımızda, kurumların en etkin ve efektif rol üstlenen kişilerinin şirkette ortaya çıkmasını ve sağlıklı bir şekilde işleri devralmasını sağlamaktayız.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları