KURUMSAL » Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Marmara SPS A.Ş. Tüm kurum ve kuruluşların sosyal, çevresel, etik ve ekonomik etki alanlarıyla ilgili kilit paydaşlarının beklentilerini, kaygılarını dikkate almaları, bu beklenti ve kaygılar doğrultusunda iş yapış süreçlerini düzenlemeleri ve yönetmeleri, bu konularda açık, anlaşılır ve güvenilir bir biçimde hesap vermeleridir. 

                 

Marmara SPS’ nin kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı, yönetim kalitesini ve sivil toplum kuruluşlarının gelişiminde öncü bir kurum olmak hedefindedir.

Marmara SPS Türkiye’de sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarını, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında uzmanlık alanları olan, dış ticaret, yönetim danışmanlığı, strateji ve eğitim alanındaki bilgi birikimlerini ulusal ve uluslar arası şirketlere ve sivil toplum kuruluşlarına en üst düzeyde sunmaktadır. Marmara SPS aynı zamanda kendisine misyon olarak edinmiş olduğu sivil toplum kuruluşlarının yönetim bilincinin gelişmesine geliştirilmesine de katkılar sağlamayı hedef olarak, sorumluluk olarak benimsemiştir.

Marmara SPS danışmanları, bugün ülkemizin sivil toplum kuruluşlarında, dernek ve vakıflarda aktif rol ve misyonlar üstlenmektedirler. Çalışmalarda stratejik ve efektif kararlarda önemli roller üstlenmektedirler. Bilgi ve tecrübe birikimlerini etkin ve etken olarak çalışmalara yansıtmaktadırlar.

Gelişim ve farklılık için her zaman sosyal sorumluluk bilincini kurumsal bir yapıda ileriye taşıyacağımızı biliyor ve her geçen gün bu konuda kurumsal düşünce ve vizyon ile stratejik bakış değerliliğimizi geliştirmekteyiz, geliştirmeye devam edeceğiz.

Marmara SPS şunu çok iyi biliyor ki sosyal aktivasyonlar ve çalışmaların her zaman kişilerin gelişimine, kişisel gelişimine çok pozitif etki, katkılar sağlayacağını bilmektedir. Bu bilinç ve düşünce ile kurumsal sosyal sorumluluk bilincimiz en üst düzeyde olmaya devam edecektir. Bu çalışmaların hepimize farklı bakış, vizyoner olma, liderlik bilinci ve saygınlık olarak geri dönüşler olduğunu gördük ve farklılaşmayı sürekli kılmayı sağladığını fark ettik. Bu sosyal sorumluluk bilincimiz daima kurumsal bir şekilde gelişmeye devam edecektir.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları