DANIŞMANLIK » Danışmanlık

SPS Uygulamaları(Yöntemlerimiz)

SPS Danışmanlık, hizmetini bir kuruluşa sunduğunda beş aşamalı bir süreç planlaması içerisinde uygulamaktadır.

  • Başlangıç / Takım Oluşturma
  • Araştırma / Analiz / Tasarım
  • Hareket Planlama
  • Uygulama Aşaması
  • Sonuç / Sonuçlandırma

BAŞLANGIÇ / TAKIM OLUŞTURMA sürecimiz, kurum ile ilk görüşme, yapımızı tanıtma, tanışma sürecimizi kapsar. Başlangıçta problemlerin genel bir bilgi/analiz yapısı sorgulanır. Hizmet planlamamız genel hatları ile belirlenir. Neyin, nasıl olacağı, danışmanlığın ne olduğu, neleri kapsadığı hakkında genel bilgilendirmeler yapılır.

ARAŞTIRMA / ANALİZ / TASARIM, Araştırma sürecimizde geniş perspektiften kurumun bütünsel bir analiz çalışması yapılır. Analiz çalışmasında şirketin/kurumun derinlik sürecini kapsayan ürün bazlı stratejik yapısı, yönü, süreçleri, müşteri yapısı gibi sistem stratejilerine ve iş performansına etki eden diğer tüm hususları ve gerçekleri bularak, analiz ve sentez için problemlerin detaylandırıldığı sürecimizdir. 

HAREKET PLANLAMA, Kuruma / şirkete özel çözümlerin geliştirildiği, alternatif çözümlerin, çözümlemelerin yapıldığı, değerlendirildiği uygulama öncesi planlamanın / planlamaların yapıldığı sürecimizdir.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları