AKADEMİ » Uzmanlık Eğitim Programları

Tedarik Zinciri, Üretim Planlama ve Lojistik Yönetimi Uzmanlık Programı

Üretim Planlama ve Lojistik Yönetiminden güncel ve daha kapsamlı bir yaklaşım olan Tedarik Zinciri Yönetiminin temel felsefesi, fonksiyonları, bileşenleri ve yöntemlerinin açıklanarak, zincir boyunca gerçekleşen tüm Üretim-Planlama-Lojistik faaliyetlerinin daha etkin ve verimli planlanmasıdır. İşletmenin en önemli girdilerini oluşturan malzeme ve hizmetlerin uygun kalitede, uygun maliyette, uygun miktarda, uygun zamanda alınması ve sürekli olarak tedarikçilerin performanslarının geliştirilmesi çağdaş işletmeciliğin bir gereğidir. Bu çerçevede uygun tedarikçilerin seçimi, performanslarının sürekli olarak öngörülen düzeyde olması ve etkin tedarikçi ilişkilerinin yönetimi gerekmektedir. İhtiyaç tespitinde karşılaşılan güçlükler dikkate alındığında tedarik süreçlerinin etkinliği ile ilgili şüpheler oluşmaktadır. Bu bağlamda, Tedarik Zinciri, Üretim Planlama ve Lojistik tabanlı yönetim ilkeleri bu uzmanlık programı kapsamında verilmektedir.

Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Küresel Rekabet Ortamında Maliyet ve Kalite Yönetimi Stratejileri 

 • Kısaca Trendler ve Küresel Rekabet Ortamı / Yönetişim
 • Stratejik Yönetim (Geleceğin Yaratılması)
 • Operasyonel Yönetim (Geleceği Uygulama)
 • Ölçme - Değerleme
 • Maliyet Liderliği Stratejisi
 • Stratejik Maliyet Yönetimi
 • Hedef Maliyetleme, 

Tedarik Zinciri

 • Tedarik Zincirinin Planlanması
 • Tedarik Zinciri Planlama Sistemi / Tedarik Zinciri Yürütme Sistemi
 • Planlama ve Yürütme Fonksiyonlarının Kullanımı
 • Paydaşlar İlişkileri Yönetimi
 • Dağıtım Kanalları Açısından (DCRM)
 • Stratejik Ortaklar Açısından (SPRM)
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Açısından (SCRM)
 • SCOR Modelinin Tanımı, Gelişimi, Önemi 
SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları