SEKTÖRLER » Turizm

Turizm

Dünya konjonktürünü incelediğimizde, gelişmiş ülkelerin milli gelirleri içerisinde dağılımı incelediğimizde gelir dağılımına en etkin katkı yapan sektörün hizmet sektörü olduğunu görmekteyiz.

Hizmet sektörünün milli gelir içerisindeki payı ülkenin gelişmişlik oranı ile ölçümlendirilebilmektedir. Hizmet sektörü içerisinde turizmin önemi fazladır. Özellikle cari açık sorunu, işsizlik sorunu yaşayan ülkelerde turizm sektörü önemli bir yerdedir. Ülke geliri açısından kaynak değerliliği olarak vazgeçilemeyecek bir değerdir.

Türkiye’nin önde gelen birçok turizm sektöründe yer alan kurumlara Marmara SPS, sektörü yönlendiren gelişmeler konusunda, kritik eğilimler, stratejiler konusunda sektörün içindekiler kadar iyi takip ederek, güncel gelişim ve stratejik yönetimlere kadar hizmetler sunmaktadır. Sektöre özel uzmanlık ve kaynaklarımızı hizmete sunmaktayız ve paylaşmaktayız.

Kurumlara stratejiler geliştirilmesi, kurumların konsolidasyonu ve uyum entegrasyon süreç planlamalarını, pazar konumlandırması, sistem oluşumu alanlarında çalışmalar gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam etmekteyiz.

Marmara SPS size nasıl bir hizmet verebilir?

Her geçen gün gelişen, yenilenen, yeni hedefler belirleyen sektörde kurumunuza özel stratejiler geliştirerek, büyüme, gelişim entegrasyonunuza yönelik özel sistemsel çözümler oluşturarak, verimlilik ve karlılığınızın gelişimini sağlayan sistemler oluşturur, uygulama süreçlerini stratejilerle bütünleştirerek geliştirir. Şirketler grubu veya sadece turizm sektöründe faaliyet gösterebilirseniz, karşınıza çıkan sorunları aşmanızda size nasıl yardım edebileceğimiz hususunda görüşlerinizi lütfen bizlerle paylaşın.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları