SEKTÖRLER » Ulaşım ve Nakliye Sektörü

Ulaşım ve Nakliye Sektörü

Dünya ile büyük bir entegrasyon kazanan ülke olarak ulaşım ve nakliye sektörünün önemi gittikçe artmaktadır. Gelişen ülkelerde ulaşım kişiler arası entegrasyonu ve koordinasyonu beraberinde getirmektedir. Dünya konjonktüründe azalan ticari engeller, hareketli iş gücü potansiyeli bu sektörü belirli bir ivmenin üzerinde büyütmektedir. Bu sektörlerle birlikte sanayi sektöründe bazı üretim alanlarında paralellik göstererek büyüme ivmesi kazanmışlardır.

Bugün artık sermaye entegrasyonuna ihtiyaç olan bu sektörde ortaklıklar yoluyla sağlanan uluslar arası büyüme de sektöre farklı bir gelişim sağlamaktadır.

Bu gelişmeler sürecinde kurumlarda dinamiklerini, yapılarını sürekli dinamik tutmak için yeni kurumsal stratejiler, süreçler ve stratejik planlamalarını geliştirmek zorunda kalmaktadırlar. Yapılanmalarını sadece ülke geneline göre, uluslar arası rekabet ve gelişimlere göre ekonomik değerliliklere göre sürekli iyileşme yapmalıdırlar.

Marmara SPS kurumunuza yönelik nasıl bir hizmet sunabilir?

Kurumumuz, kazanmış olduğu yerel deneyimler ve sektörel bilgi birikimlerine yönelik tüm alt sektörlerdeki yapılarda entegre bilgilerimizle sektörde faaliyet gösteren kurumların sorunlarına yönelik çözümler üretir, uygular, uygulanmasını sağlar. Gelecek planlamalarını geliştirir, sektörel büyüme, gelişim hizmetlerini sunar. Yerel ve uluslar arası alanda kurumun sistem entegrasyon çalışmalarını hizmetinize sunmak için çalışmalar yapmaktadır. Kurumunuzun mali ve ticari konularda karşılaştığı veya karşılaşacağı sorunlarda destek sağlamaktadır.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları