AKADEMİ » Uzmanlık Eğitim Programları

Finans Yönetimi Uzmanlık Programı

Günümüzde piyasaların küresel finansal akımlarının işleyiş şekillerindeki sürekli gelişim ve değişim, işletmelerde finansal problemlerimizi ve risk yönetimimizi daha karmaşık hale getirmektedir. Finans Yönetimi Uzmanlık Programı, finansal yönetim bilgilerini güncelleyerek, para ve sermaye piyasası araçları ile kurumları hakkında bilgi sahibi olmayı sağlamaktadır. Bütçeleme, karar alma, kredi kullanma, analiz yapma ve mevcut durumu değerlendirme konularında ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. Ekonomideki değişimierin mali tablolara olan etkilerini analiz edebilme, yarattığı riskleri, fırsat ve çözüm yolları şeklinde planlayabilmeleri, finansal ihtiyaçları karşılayabilmeleri ve fon yönetimi konularında gelişimleri amaçlamaktadır.

Finansmanın Temeli

 • Finansal Yapı, Tanımı, işleyişi, Etkileyen ve Etkilenen Faktörler
 • Finansal Amaçlar ve Fonksiyonları
 • Finansman Yöneticilerinin Görevleri
 • Finansal Yönetime Giriş, Finans Fonksiyonu, Finansal Yönetimin Temel Fonksiyonları
 • Finansal Kontrol 

Tek Düzen Hesap Planı ve Muhasebe Sisteminin İşleyişi

 • Temel Mali Tablolar
 • Mizan
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Satışların Maliyeti Tablosu 

Finansal Tablolar

 • Finansal Tablo Temel ilkeleri
 • Bilanço
 • Gelir Tablosu
 • Fon Akım Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Nazım Hesap Tablosu 

Finansal Analiz

 • Finansal Analiz ilkeleri
 • Finansal Analizin Yararları
 • Finansal Tablo Analizi
 • Finansal Analiz Yöntemleri
 • Fon Akım Analizi
 • Nakit Akım Analizi
123...6»
SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları