SEKTÖRLER » Yatırım Yönetimi

Yatırım Yönetimi

Globalleşen ekonomilerde, piyasa yönetiminde artık verimlilik ve karlılık nerede olacak ise kurumlar artık gelecek planlamalarını stratejik planlamalar yaparak gerçekleştirmektedirler. Ekonomik değerlerin dinamik olduğu, sermaye hareketlerinin çok farklılık gösterdiği piyasada yatırım stratejilerinde artık hataların bedeli, değerliliği yüksek olmaktadır.

Bunlarla birlikte mevzuatların hızla değiştiği, finansal değerliliklerin farklılaştığı, sermaye piyasaları için finansal ürünlerin sürekli geliştiği süreçte rekabette olacaklar ise; ürünlerini farklılaştırarak geliştirenler, müşteri odaklı hizmet üretenler, risklerini ve maliyetlerini iyi yönetebilenler, yasa ve mevzuatlara uyumlu yönetilen kurumlar gelecekte başarı sağlayan kurumlar olmaya devam edecekler.

Marmara SPS kurumunuza yönelik nasıl bir hizmet sunabilir?

Ulusal ve uluslar arası bir çok sektördeki bilgi birikimlerine yönelik olarak kurumların yatırım süreçlerine yönelik proje hazırlanması, insan kaynaklarının işe alım ve yerleştirme süreçlerinin tamamlanmasına, kurumsal sistem entegrasyonlarının yapılmasına risk ve maliyet yönetim mevzuatlarına uyumluluk ve analiz, raporlama süreçlerinin oluşturulması, stratejik planlama ve yönetimine kadar hizmetler verebilmektedir.

SPS Consultant Turkey 2012 © - Tüm Hakları Saklıdır.
Site Kullanım Koşulları